Bio

Català

Francesc Melcion (Barcelona, 1968) estudia fotografia a l’“Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya” del 1987 al 1991. L’any 1991 comença a treballar com a fotoperiodista al diari “Avui”, fins l’any 2010. Aquest mateix any, s’incorpora al diari “Ara” com a cap de fotografia. També ha col·laborat en diferents projectes i medis de comunicació, com ara el “Magazine” de “La Vanguardia” i el “Dominical” de “El País”. Ha donat conferències a l’escola de fotografia de Terrassa així com a l’“Institut d´Estudis Fotografics”. Ha portat a terme nombrosos projectes fotogràfics a diferents parts del món, Bolívia (1992), Varanasi (India 1997-1998) i Senegal (1999), per posar alguns exemples. L’any 2000 va iniciar una sèrie de reportatges al sud-est asiàtic, Vietnam, Cambodja, Laos i Xina, per donar testimoni de les diferents cultures i societats que es vertebren al llarg del riu Mekong. Per aquest treball, l’any 2002, va guanyar una beca del concurs Fotopress. Al 2005 fa un treball sobre la ciutat de Bombai. Els anys 2007 i 2008 viatja a Pakistan per fer una sèrie de reportatges del país. Ha exposat en diferents ocasions, tant en exposicions col·lectives com individuals.

Español

Francesc Melcion nace en Barcelona el 1968. Estudia fotografía en el “Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya” del 1987 al 1991. Empieza a trabajar como fotoperiodista en el diario “Avui” el año 1991 hasta el 2010. Este mismo año se incorpora al diario “Ara” como jefe de fotografia. También a colaborado en diferentes proyectos y medios de comunicación, como el “Magazine” de “La Vanguardia” y el “Dominical” de “El País”. Ha sido conferenciante en la escuela de fotografía de Terrassa así como en el “Institut d´Estudis Fotografics”. Ha realizado numerosos proyectos fotográficos en diferentes partes del mundo en Bolivia (1992), Varanasi (India 1997-1998) y Senegal (1999). El año 2000 empieza una serie de reportajes en el sudeste asiático en Vietnam, Camboya, Laos y China, para dar testimonio de las diferentes culturas i sociedades que se vertebran alrededor del río Mekong. Por este trabajo ganó una beca del concurso Fotopres del año 2002. El año 2005, realiza un trabajo sobre la ciudad de Bombay. Los años 2007 y 2008 viaja a Pakistán para realizar una serie de reportajes sobre el país. Sus reportajes han sido expuestos en diferentes ocasiones tanto a nivel colectivo como individual.

English

Francesc Melcion (Barcelona, 1968) studies photography at the “Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya” from 1987 to 1991. He begins to work for the catalan newspaper “Avui” in 1991, till 2010. Nowadays he works as a chief editor in the catalan newspaper “Ara”. He has also made some contributions to several projects and media like La Vanguardia’s Magazine and El Pais’ Dominical. He has also given private lessons at the photography school of Terrassa and at the “Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya”. He has carried out projects all around the world, like Bolivia (1992), Varanasi (India 1997-1998) or Senegal (1999). In 2000 he began a report of southeast Asia, Vietnam, Cambodja, Laos and China, in order to show the different cultures and societies which are located all along Mekong river. He won a Fotopress grant for this report. He has photographed Mumbai, in 2005, and Pakistan, 2007 and 2008. He has exhibit in several occasions.